Đối tác

Hoàng Yến tự hào là nhà phấn phối chính thức sản phẩm hệ thống khí y tế trung tâm của nhãn hiệu Acutronic,BeaconMedaes tại Việt Nam

Đối tác nước ngoài

Đối tác của Hoàng Yến

Đối tác của Hoàng Yến

DeltaP - hệ thống khí Y Tế

DeltaP - hệ thống khí Y Tế