Đối tác

Hoàng Yến tự hào là nhà phấn phối chính thức sản phẩm hệ thống khí y tế trung tâm của nhãn hiệu Acutronic,BeaconMedaes tại Việt Nam

DeltaP - hệ thống khí Y Tế

Bắt đầu từ nền tảng của mình, Delta p đã cam kết thúc đẩy sự an toàn của các sản phẩm cùng với sự phát triển công nghệ, tận dụng nhiều năm kinh nghiệm của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của Chất lượng trong một thị trường ngày càng cạnh tranh, Delta p đã biến đây trở thành một trong những yếu tố chính của hoạt động và đã đạt được nhiều chứng nhận trong những năm qua. 
Hệ thống quản lý chất lượng tại Delta p là ISO 9001: 2008 được chứng nhận bởi cơ quan chứng nhận iMQ của Milan cho các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiếp thị, bảo trì và hỗ trợ thiết bị, hệ thống và hệ thống đường ống, đặc biệt là sử dụng khí y tế , hút bụi và sơ tán khí gây mê. 
Hầu hết các sản phẩm và nhà máy của Delta p đều nằm trong Chỉ thị 93/42 / CEE, Thiết bị y tế và có nhãn hiệu CE theo Chỉ thị đó. Hệ thống quản lý chất lượng của công ty cũng được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 13485: 2012. Đến nay, Delta p đã chứng nhận và xây dựng hơn 700 hệ thống đường ống với dấu CE. Delta p đã đạt được chứng nhận tiếng Ý theo Dpr 34/2000 cho loại OS3 (công trình đặc biệt) công trình công cộng loại III; phấn đấu cho sự hiện diện trên thị trường trên toàn thế giới.