MÁY GIA TỐC HẠT NHÂN ACSI

Giá: Liên hệ

TR-19 Cyclotron 19 MeV cố định và biến đổi năng lượng gia tốc ion âm sản xuất đồng vị phóng xạ  được sử dụng  cho PET (positron emission tomography); F-18, N-13, O-15, C-11 và Pd-103, cũng như đồng vị nghiên cứu.

Danh mục: